Impressionen der Stadt Reichenbach
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Glas verbindet
Eine Seite zurück
E-Mail an die Stadtverwaltung Zur Anmeldung
 
Okrouhlá_vek
Glas verbindet - Internationale Bürgerbegegnungswoche zur
Vertiefung grenzübergreifender Beziehungen

Sklo spojuje – mezinárodní týden setkávání obèanù k prohlubování pøeshranièních vztahù
R_Reichenbach

Gefördert aus dem KPF, Ziel 3-Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013
efre-gross
Logo ERN
Logo Ziel 3
Unter dem Thema „Glas verbindet - Internationale Bürgerbegegnungswoche zur Vertiefung grenzübergreifender Beziehungen“ ist ein weiteres Projekt mit unserer befreundeten tschechischen Gemeinde Okrouhlá realisiert worden Im Rahmen einer Bürgerbegegnungswoche vom 26. bis 30. Juni 2013 wurden Teilnehmern beider Länder erneut die Möglichkeit zu gemeinsamen Erlebnissen geschaffen. Der Schwerpunkt lag in diesen Tagen auf dem gemeinsamen Handwerk des Glases, welches beide Nationen schon seit vielen Jahren verbindet. So konnten unsere Bürger und Gäste die Arbeit an einem Glasofen der Glashütte AJETO verfolgen, sich selbst am Glasblasen versuchen oder Erinnerungsplaketten drücken. Dazu gab es fachkundige Anleitung und Erklärungen zur Ausübung des Handwerks. Schüler und Lehrer der Glasschule Kamenický Senov waren ebenfalls vor Ort und gaben Anleitung zum Herstellen von Glasschmuck sowie zum Bemalen von Glas.
Da die Begegnungen im Rahmen der Festwoche zur 775-Jahr-Feier der Stadt Reichenbach stattfand, konnten auch alle weiteren Veranstaltungen für Begegnungen genutzt werden. Beide Projektpartner nutzen die Tage zum regen Austausch von Erfahrungen, zur Überwindung von Sprachbarrieren und zum Knüpfen neuer Kontakte.

Na téma „Sklo spojuje – mezinárodní týden občanských setkání k prohloubení přeshraničních kontaktů“ byl zrealizován další projekt s naší spřátelenou českou obcí Okrouhlá. V rámci Týdne občanských setkání od 26. do 30. června 2013 měli účastníci z obou zemí opětovně příležitost ke společným zážitkům. V centru pozornosti byla v těchto dnech zejména sklářská řemesla, která spojují oba národy již mnoho let. Naši občané a hosté mohli sledovat práci v mobilní huti sklářské firmy AJETO, měli příležitost sami si vyzkoušet foukání skla nebo mačkání pamětních plaket. To vše s odborným výkladem a vysvětlením. Akce se zúčastnili také žáci a učitelé ze sklářské školy z Kamenického Šenova a na místě předváděli výrobu skleněných ozdob a malování na sklo.
Setkání se konala v rámci slavností 775 let založení města Reichenbach, a tak mohli účastníci navštívit také další akce pořádané v rámci těchto oslav. Oba partneři využili společně strávené dny k dalším výměnám zkušeností, k překonávání jazykových bariér a k navázání nových kontaktů.
 
 
IMG_9363
IMG_9369
IMG_9429
IMG_9408
IMG_9374
IMG_9443
IMG_0228_2
IMG_0225_2
IMG_0223_2
IMG_0295_2
IMG_0214_2
IMG_0178_2
IMG_0157_2
_2
IMG_0170_2
IMG_0357_2
DSCN5679
K1600_DSC_6642-176
DSCN5672
DSCN5670
DSCN5668
DSCN5674
 
© Copyright Stadt Reichenbach/ O.L.
Logo der Stadt Reichenbach
Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen