Impressionen der Stadt Reichenbach
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Weihnachtsbräuche bei den Nachbarn
Eine Seite zurück
E-Mail an die Stadtverwaltung Zur Anmeldung
 
Okrouhlá_vek
Weihnachtsbräuche bei den Nachbarn

Vánoèní zvyky u sousedù
R_Reichenbach


Gefördert aus dem KPF, Ziel 3-Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013

efre-gross
Logo ERN
Logo Ziel 3
Seit mittlerweile 10 Jahren bestehen zwischen der Stadt Reichenbach und der tschechischen Gemeinde Okrouhlá partnerschaftliche Beziehungen. Diese Zusammenarbeit spiegelt sich seitdem durch zahlreiche Begegnungen auf den vielfältigsten Ebenen wieder. Mit Hilfe eines weiteren sächsisch-tschechischen Förderprojektes wurde es ermöglicht, dass beide Seiten die Traditionen und Bräuche des Nachbarn zum Weihnachtsfest kennen lernen.

Nachdem bereits im November ein Besuch deutscher Teilnehmer in Tschechien erfolgte, bei dem u. a. auch gemeinsam gebastelt und gebacken wurde, waren unsere tschechischen Freunde nun aktiv in das Geschehen beim Reichenbacher Weihnachtsmarkt eingebunden.

Die zweitägige Begegnung vom 7. bis 8. Dezember 2013 begann mit dem Schmücken eines Weihnachtsbaumes nach tschechischer Tradition. Seitdem erstrahlt der Baum im Foyer des Rathauses mit blau-weißen Glaskugeln an roten Bändern in den tschechischen Nationalfarben. Bereits zuvor wurde durch Solveig Eckhardt aus Reichenbach der daneben stehende Weihnachtsbaum nach deutschem Brauch geschmückt, so dass in diesem Jahr gleich Bäume das Foyer zieren.

Die in Okrouhlá gebackenen Plätzchen und weiteres tschechisches Weihnachtsgebäck wurden zum Weihnachtsmark an die Besucher verschenkt. Mitarbeiter der Glasschule aus Kamenicky Senov waren mit zwei Ständen auf dem Weihnachtsmarkt vertreten und präsentierten den Besuchern u. a. die Produktion von dem traditionellen Weihnachtsglas.

Nach einem Begegnungsabend mit traditionellem Weihnachtsessen und dem Besuch von Schloss Krobnitz mit seinen Ausstellungen am Sonntagvormittag setzten die Gäste ihre Teilnahme am zweiten Weihnachtsmarkttag fort.

Das nächste Wiedersehen lässt nicht lange auf sich warten und wird bereits zum Neujahrsempfang 2014 erfolgen.


Již 10 let trvají partnerské vztahy mezi městem Reichenbach a českou obcí Okrouhlá. Tato spolupráce se projevuje při četných setkáních na rozličných úrovních. Pomocí dalšího projektu, podporovaného z česko-saské dotace, bylo umožněno oběma stranám poznat tradice a zvyky Vánočních svátků u sousedů.

Již v listopadu proběhla návštěva německých účastníků v Čechách, při které se kromě jiného také společně peklo a vyrábělo. Potom se naši čeští přátelé aktivně zapojili do dění při vánočních trzích v Reichenbachu.

Dvoudenní setkání 7.až 8. prosince 2013 začalo společným zdobením vánočního stromku podle českých tradic. Od té doby zářil strom ve Foyer radnice s modrobílými koulemi na červených stuhách v českých národních barvách. Již předtím ozdobil Solveig Eckhardt z Reichenbachu hned vedle stojící vánoční stromek podle německých zvyků, takže v letošním roce zdobily Foyer hned 2 stromky.

Placičky a další vánoční cukroví, upečené v Okrouhlé, byly na vánočních trzích rozdávány návštěvníkům. Sklářská škola z Kamenického Šenova byla na vánočních trzích zastoupena dvěma stánky a předváděla návštěvníkům kromě jiného výrobu tradičního vánočního skla.

Po společném večerním setkání s tradiční vánoční večeří pokračovala účast hostů na vánočních trzích v neděli dopoledne návštěvou zámku Krobnitz a jeho výstav.

Další setkání na sebe nenechá dlouho čekat a proběhne již při příležitosti Novoročního přijetí 2014.
 
 
CIMG5240
DSCN5944
Schmolke 019
CIMG5265
CIMG5266
CIMG1678
CIMG1629
Gloger 009
Gloger 017-2
CIMG5253
DSCI0047
CIMG5270
 
© Copyright Stadt Reichenbach/ O.L.
Logo der Stadt Reichenbach
Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen